Vastuullisuus

Sharper on henkilöstöpalvelualan yritys, joka tuottaa rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluita asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. 

Olemme mukana Oikotien valtakunnallisessa Vastuullinen työnantaja –kampanjassa, jonka tavoitteena on tarjota entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille suomalaisille. Vaikka olemme omalla alallamme suhteellisen pieni toimija, koemme, että myös meillä on vastuu näyttää esimekkiä ja haastaa isompia toimijoita mukaan kehittämään vastuullisempaa työelämää. Sitoudummekin kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta:

 1. Syrjimättömyys - Me olemme kaikki erilaisia. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.
 2. Joustaminen ja työelämän tasapaino - Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.
 3. Esimiestyöhön panostaminen - Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta! Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.
 4. Työn sisältö ja merkitys - Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja antaa työntekijälle palautetta säännöllisesti. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä. Työnantaja mahdollistaa työntekijän kehittymisen ja jatkuvan oppimisen.
 5. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus - Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä keskustella säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.
 6. Hyvä hakijakokemus - Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

paremman rekrytoinnin puolesta -hanke

Me Sharperilla olemme osa Paremman rekrytoinnin puolesta -hanketta, johon kuulumalla olemme sitoutuneet paremman rekrytoinnin periaatteisiin. Haluamme toimia aktiivisesti sen puolesta, että ihmiset löytäisivät työtä ja organisaatiot työntekijöitä. Jatkuvasta työmarkkinoiden muutoksesta ja yhä useampia aloja vaivaasta osaajapulasta huolimatta haluamme tehdä tämän eettisesti ja hyviksi katsotuista periaatteista kiinni pitäen.

Olemmekin sitoutuneet toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Kohtaamme työnhakijat siellä, missä he viettävät aikaansa

 • Huomioimme kohderyhmien eroavaisuudet rekrytoinnissamme.
 • Tutkimme tarkoin, missä kohderyhmämme edustajat viettävät aikaansa, ja tarjoamme juuri kohderyhmäämme kiinnostavaa sisältöä oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.
 • Kun kohtaaminen on tapahtunut, muotoilemme rekrytointiprosessin jatkon niin hakijalähtöiseksi kuin mahdollista.

Toimimme läpinäkyvästi ja markkinoimme rehellisesti

 • Ymmärrämme, että työnantajan on toimittava avoimesti voidakseen odottaa samaa työnhakijalta.
 • Uskomme, että jokaisessa työpaikassa ja sen kulttuurissa on jotakin hyvää ja arvokasta, joka erottaa ne muista.
 • Emme yritä myydä työpaikkaa tai työtehtävää totuudenvastaisilla perusteilla, vaan annamme aidon organisaatiokulttuurin ja siitä kumpuavien tositarinoiden puhua puolestaan.

Haluamme tunnistaa työnhakijan koko potentiaalin

 • Vältämme työntekijän leimaamista tai lokeroimista aiemman työhistorian perusteella.
 • Olemme kiinnostuneita työnhakijan unelmista, tulevaisuuden tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista.
 • Käytämme menetelmiä, jotka valottavat työkokemuksen ja nykyisen osaamisen lisäksi myös työnhakijan potentiaalia.

Toimimme objektiivisesti ja tuomitsemme syrjinnän

 • Noudatamme lain lisäksi eettisiä periaatteita ja hyvää rekrytointitapaa.
 • Teemme rekrytointipäätöksiä, jotka pystymme perustelemaan läpinäkyvästi.
 • Varmistamme, että myös palkkaavat esimiehet toimivat asianmukaisella tavalla.

Kohtelemme työnhakijaa inhimillisesti

 • Luomme olosuhteet, joissa työnhakija uskaltaa olla oma itsensä.
 • Ymmärrämme, että molemmat osapuolet tekevät valintaa ja toimimme sen mukaisesti.
 • Pidämme työnhakijan ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä.

vastuu ympäristöstä

Sharper on palveluiden tuottaja, mikä luonnollisesti tarkoittaa, että raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttömme on suhteellisen vähäistä. Kannamme kuitenkin vastuumme myös toiminnastamme aiheutuvista päästöistä. Vuonna 2018 hyvitimme yhdessä Studentwork Finlandin kanssa 150 tonnia hiilidioksidipäästöjämme. Päästöhyvitykset kohdensimme kahteen Tricorona-projektiin, joiden tarkoituksena on varjella arvokasta luontoa ja edistää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. 

Lahjoitimme puolet päästöhyvityksistämme Tricoronan Filippiinien Barangay-tuulienergiaprojektiin, jonka tarkoituksena on vähentää uusiutumattomien energianlähteiden käyttöä Filippiineillä. Puolet päästöhyvityksistämme kohdensimme Etiopiaan Sodon puiden istutusprojektiin, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon ekosysteemejä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 180 000 tonnilla.

Tricoronan projektit ovat Gold Standardin mukaisia eli ne mittaavat kattavasti vaikutuksiaan sekä pyrkivät kaikessa toiminnassaan mahdollisimman korkeaan hyötyyn ympäristön hyväksi ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ota meihin yhteyttä